Week 50, Angelique Lapré

“Waar een deur dicht gaat, gaat de reis verder”