Week 47, Angelique Lapré

“Maak het krachtig door het simpel te houden”