Week 45, Peter Roovers

Buffergebied voor regenrivier De Mark. Prachtige wolkenlucht en lichtstralen.