Week 44, Angelique Lapré

“Geniet van de stilte voor de storm”