week 43 Maan Nieuwland

Biggekerksche Watergang (Zeeland) boom #3