Week 38, Angelique Lapré

“Waar gewerkt wordt, vallen spaanders”