Week 33, Angelique Lapré

“Kijk niet altijd vooruit, kijk ook eens omhoog”