Week 29, Angelique Lapré

“De vreugde komt terug wanneer verdriet overgaat in herinneringen en dankbaarheid”