Week 12, Ellen Reijnoudt

Hygiënische maatregelen, handschoenen aan!