week 04 Maan Nieuwland

Oudste vrouwenhand van de familie (schoonmoeder, morgen 90 jaar!) met jongste meisjeshand van de familie (achterkleindochter, 5 jaar)