Week 08, Cindy de Bree

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat ik een relatie kreeg met Ramon. Hij woonde toen op Hogeweg in Vlissingen en 2 jaar later zijn we gaan samenwonen in het appartement daar boven. Deze brokstukken is wat er nog van deze huizen is overgebleven. Ze zijn in het voorjaar gesloopt.